Grafische Vormgeving intro  |  portfolio
 
Zien en kijken
Onze taal kent een groot aantal woorden en uitdrukkingen die betrekking hebben op het gebruik van de ogen. Grofweg kunnen deze termen een overwegend passieve of actieve houding aanduiden. Het werkwoord zien betekent als regel dat we ergens mee geconfronteerd worden. Je bent er niet naar op zoek geweest. Zien drukt meestal een tamelijk lijdelijke vorm van waarnemen uit. Een ander begrip is kijken, wat als regel betekent dat we actief informatie verzamelen.

We stellen als hypothese dat de mensen vooral gingen kijken (dat wil zeggen scherp en aandachtig analyseren) toen het schrift ontstond en dat zij vóór die tijd in de eerste plaats van alles zagen. Kijken houdt immers in dat de aandacht wordt gericht en dat er sprake is van contact tussen diverse mentale functies.
Vrij naar Piet Vroon in de Wolfsklem / 6e druk / pag 275 / Ambo
 
   
Home   ][   Grafische vormgeving   ][   Teksten   ][   Portretten   ][   Muziek   ][   Batiks   ][   Info   ][   Route